Siôn Misra

Siôn Misra

Aaron Ramsey i Gaerdydd?

Siôn Misra

Cip ar y chwaraewyr y gallai rheolwr newydd yr Adar Gleision droi atyn nhw

Beth nesaf i’r Adar Gleision?

Siôn Misra

Golwg ar le mae Caerdydd ar hyn o bryd, o’i gymharu â lle dylen nhw fod ac yr hoffen nhw fod wrth iddyn nhw ystyried pwy fydd eu rheolwr nesaf