Sharon Morgan

Sharon Morgan

Golwg360

Pa ddyfodol i ffilm a theledu Cymru?

“Roedd ganddon ni ddiwydiant ffilm a theledu ffyniannus. Pa ddyfodol sydd?”