Llyr Gwyn Lewis

Llyr Gwyn Lewis

Y Geminidau – cerdd newydd Nadoligaidd Llŷr Gwyn Lewis

Llyr Gwyn Lewis

Cerdd newydd gan enillydd Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol eleni

Pan oedd y mynyddoedd wedi cau

Llyr Gwyn Lewis

Dyma stori fer amserol gan Llyr Gwyn Lewis, enillydd ‘Stôl Ryddiaith’ Eisteddfod AmGen 2020