Elin Jones

Elin Jones

Golwg360
Cofio

Cymru, cofebau a chaethwasiaeth

Mae dyfodol ansicr heddiw i gerfluniau o enwogion yn ein trefi sydd, ar y cyfan, yn tystio i hoffter Oes Fictoria o greu arwyr a chodi cerfluniau