Efa Gruffudd Jones

Efa Gruffudd Jones

Wythnos y Cynnig Cymraeg yn dod i ben

Efa Gruffudd Jones

“Does dim rheidrwydd ar y cyrff yma i gynnig gwasanaethau Cymraeg ond rydyn ni’n croesawu’r ffaith eu bod nhw’n gwneud”

Beth yw nod y Cynnig Cymraeg?

Efa Gruffudd Jones

Comisiynydd y Gymraeg sy’n egluro mwy