Dr John Ball

Dr John Ball

Y gwleidydd yn defnyddio ei ddwylo i egluro pwynt

Cyllideb “annelwig i’r Deyrnas Unedig, ac amherthnasol i Gymru”

Dr John Ball

Yr economegydd o Brifysgol Abertawe sy’n ymateb i gyhoeddiad y Canghellor Jeremy Hunt heddiw (dydd Mercher, Mawrth 15)