Dr Huw Williams

Dr Huw Williams

Y Llwybr tuag at Heddwch Parhaol: John Rawls a’r Athrawiaeth Rhyfel Cyfiawn 

Dr Huw Williams

Dr Huw Williams, Uwch-ddarlithydd Athroniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, yw enillydd Gwobr Gwerddon eleni, yma ceir fersiwn gryno o’r erthygl …

Y gwleidydd oedd mor ganolog i stori Cymru

Dr Huw Williams

Yma mae Dr Huw Williams yn talu teyrnged i’r Arglwydd Elystan Morgan a fu farw yn 88 oed yn ddiweddar