Aran Jones

Aran Jones

Mae cymdeithas wirioneddol ddwyieithog o fewn ein cyrraedd

Aran Jones

Mae sylfaenydd SaySomethingInWelsh yn ffyddiog y gall pob disgybl yng Nghymru adael yr ysgol yn siarad Cymraeg yn hyderus yn y ddeng mlynedd nesaf