Logo Golwg360
Cefn Gwlad

Protest gwrth-niwclear y tu allan i gynhadledd

Magnox, EDF, Nuclear Industry Association a Sellafield Cyf yn cwrdd yng Nghaerdydd

Logo Golwg360
Cymru

Dyn, 19, yn pledio’n euog i gyhuddiad o frawychiaeth

Syed Choudhury, fu’n astudio yng Nghaerdydd, wedi cynllwynio i deithio i Syria

Logo Golwg360
Cymru

Velothon Cymru yn codi £500,000 i elusen

Mwy na 13,000 o seiclwyr wedi cymryd rhan dros y penwythnos

Logo Golwg360
Cymru

3,000 yn fwy yn ddi-waith yng Nghymru

Ond cwymp sylweddol yn rhanbarthau eraill gwledydd Prydain

Logo Golwg360
Cymru

Ceidwadwyr: Angen diwygio arweinyddiaeth y GIG

Y blaid am weld comisiynydd iechyd ym mhob bwrdd iechyd yng Nghymru

Logo Golwg360
Cymru

Cyhoeddi cynigion ar gyfer cynghorau lleol

Cwtogi i wyth neu naw awdurdod, a dau opsiwn ar gyfer y gogledd

Logo Golwg360
Cymru

Llywydd UMCA’n beirniadu Prifysgol Aberystwyth

Hanna Medi Merrigan wedi’i chloi allan o’i swyddfa

Logo Golwg360
Cymru

Miloedd yn ymgasglu ar gyfer angladd Jerry Collins

Cafodd cyn-flaenasgellwr y Gweilch a’i wraig Alana Madill eu lladd mewn gwrthdrawiad

Logo Golwg360
Cymru

Cynlluniau ar gyfer cynghorau’n hollti barn

Leighton Andrews eisiau cwtogi nifer y cynghorau o 22 i 8 neu 9

Logo Golwg360
Arian a Busnes

Entrepreneur garej yn creu 100 o swyddi

Cwmni harddwch Escentual yn disgwyl trosiant o dros £40 miliwn