Logo Golwg360
Y Sgrîn

Cwmni ffilm o Gaerdydd yn derbyn nawdd o £30m

Red & Black Films yn cynhyrchu ffilm oruwchnaturiol ‘Don’t Knock Twice’

Logo Golwg360
Y Sgrîn

S4C yn diolch i gymunedau cefn gwlad am eu cefnogaeth

‘Adeg dyngedfennol’ i ddyfodol y sianel meddai’r cyfarwyddwr cynnwys, Dafydd Rhys

Logo Golwg360
Y Sgrîn

Talu i wylio S4C – y farn wedi’i hollti

47% o ddarllenwyr Golwg360 yn fodlon tanysgrifio, ond yr un nifer ddim

Logo Golwg360
Y Sgrîn

‘Angen arian i gwrdd â heriau S4C yn y dyfodol’

Cadeirydd Awdurdod S4C, Huw Jones yn ymateb yn dilyn cyhoeddi’r adroddiad blynyddol

Logo Golwg360
Y Sgrîn

Prifysgol Abertawe yn anrhydeddu Rhys Ifans

Yr actor yn derbyn Gradd Anrhydeddus yn ystod seremoni raddio heddiw

Logo Golwg360
Y Sgrîn

Pôl piniwn – fyddech chi’n talu i wylio S4C?

Trafod tanysgrifio i’r BBC wedi bod yr wythnos hon

Logo Golwg360
Y Sgrîn

‘Dim rhagor o doriadau i S4C’ – galwad cwmnïau

Teledwyr Annibynnol Cymru yn trefnu cyfarfod gyda’r Ysgrifennydd Diwylliant

Logo Golwg360
Y Sgrîn

‘Helpwch warchod y BBC’

Cyfarwyddwr Cyffredinol y gorfforaeth yn gofyn am gefnogaeth y cyhoedd

Logo Golwg360
Y Sgrîn

Gêm Ewropeaidd y Seintiau yn fyw ar S4C

Herio Videoton FC yng Nghynghrair y Pencampwyr nos fory

Logo Golwg360
Y Sgrîn

Cyfres S4C yn creu embaras i ohebydd criced

’35 Diwrnod’ yn cael ei ffilmio ger Stadiwm Swalec