Y Parchedig Nan Powell Davies

Y Parchedig Nan Powell Davies

‘Gogoniant yn y goruchaf i Dduw a thangnefedd ar y ddaear i bawb o ewyllys da’

Y Parchedig Nan Powell Davies

Ar drothwy’r ŵyl, y Parchedig Nan Powell Davies, Ysgrifennydd Cyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru, sy’n myfyrio ar y flwyddyn a fu