Wynne Melville Jones

Wynne Melville Jones

Mae Caerdydd mewn dyled fawr i Dregaron

Wynne Melville Jones

Mae’r Eisteddfod wedi dangos i Gymru bod Tregaron a’r ardal yn bodoli, yn fyw ac mae’n gymuned lle mae’r Gymraeg yn iaith bob dydd