Steve Morris

Steve Morris

Gairglo

Gairglo: cymhwyso iaith i ddatrys cliwiau

Steve Morris

Gall corpws ddweud wrthym pa mor gyffredin neu anghyffredin yw gair, ac felly pa mor debygol yw e o godi yn y gêm, yn ôl Steve Morris