Sophie Ann Hughes

Sophie Ann Hughes

Golwg360
Cloriau dau lyfr - Gyrru Drwy Storom a Rhyddhau Cranc

Iechyd meddwl a’r Gymraeg – mae’n amser deffro

Sophie Ann Hughes, ymchwilydd ac ymgyrchydd ym maes iechyd meddwl, yn disgrifio gwaith ymchwil sy’n profi’r angen am driniaeth therapi siarad drwy …