Sam Rowlands

Sam Rowlands

Does dim modd digideiddio democratiaeth yn llawn

Sam Rowlands

Mewn oes ddigidol, pan fo popeth yn ein bywydau’n prysur ddod yn ddi-bapur, gall fod yn hawdd anghofio nad pawb sydd wedi’u cysylltu …