Nerys Salkeld

Nerys Salkeld

Sefyllfa menywod dros y byd yn amlygu’r angen am Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched

Nerys Salkeld

Nerys Salkeld, un o griw LeadHerShip elusen Chwarae Teg, yn tynnu sylw at sefyllfa menywod mewn gwledydd fel Qatar, Iran ac Wcráin