Nanna Ryder

Nanna Ryder

Y Gymraeg ac Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) – ffordd bell i fynd!

Nanna Ryder

Beth yw’r datblygiadau diweddar, heriau a blaenoriaethau ar gyfer cefnogi disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) trwy gyfrwng y Gymraeg?