Mrs Beryl Cooledge a Dr Llinos Haf Spencer

Mrs Beryl Cooledge a Dr Llinos Haf Spencer

Siaradwyr Cymraeg mewn ymchwil iechyd a gofal yng Nghymru

Mrs Beryl Cooledge a Dr Llinos Haf Spencer

“Pwrpas y gwaith ymchwil oedd gweld os yw siaradwyr Cymraeg yn cymryd rhan mewn ymchwil iechyd a gofal”