Mag Richards

Mag Richards

Newid hinsawdd a’r dreth niwclear newydd?

Dylan Morgan a Mag Richards

Fydd y dreth niwclear arfaethedig yn ein helpu i fynd yn garbon niwtral mewn pryd? Yr ateb yw NA, yn ôl Cynghrair Wrth Niwclear Cymru