Llŷr Gwyn Lewis

Llŷr Gwyn Lewis

Golwg360
Diwylliant

Mae rhywbeth yn bownd o ddigwydd yma

Mae’n debyg fod sawl ohonon ni wedi gofyn ymhle ’roedden ni i fod y ’Dolig yma. Dyma stori fer amserol gan Llŷr Gwyn Lewis am yr union gwestiwn hwnnw