Jon Morris

Jon Morris

Iaith – beth mae cyfnewid cod yn ei gyfleu?

Jon Morris a Katharine Young

Sut mae’r defnydd o eiriau Saesneg yn y Gymraeg yn cael ei ddylanwadu gan y neges y mae’r siaradwr yn ceisio ei chyfleu?