Isaac Blake

Isaac Blake

Romani

Buddsoddiad Llafur yng nghymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr Cymru wedi bod yn fach iawn yn y gorffennol

Isaac Blake

Isaac Blake, cyfarwyddwr Cwmni Diwylliant a’r Celfyddydau Romani, sy’n dadlau bod y gymuned wedi’i thangyllido o’i chymharu â …