Hanna Thomas

Hanna Thomas

Clefyd Alzheimer: Yr angen am asesiadau Cymraeg

Hanna Thomas

Gyda chynnydd yn nifer yr oedolion hŷn yng Nghymru, daw cynnydd yn y galw am asesiadau gwybyddol yn newis iaith pobl, medd Hanna Thomas