Giuseppe Forino

Giuseppe Forino

Yr angen i glywed safbwynt pobl wrth archwilio newid hinsawdd a threftadaeth ddiwylliannol

Giuseppe Forino

Tîm o Brifysgol Bangor sy’n trafod yr angen am gynnwys persbectif pobl wrth ddeall effeithiau newid hinsawdd ar dreftadaeth ddiwylliannol