Elain Rhys Jones

Elain Rhys Jones

Golwg360

Llythyrau’n dadlennu mwy am y gyfansoddwraig Grace Williams

Elain Rhys Jones, sydd wrthi’n ysgrifennu traethawd ymchwil ar un agwedd o’i hallbwn fel cyfansoddwraig, sy’n taflu goleuni newydd arni