Edward Bevan

Edward Bevan

John Gwynne

Cofio John Gwynne, llais dartiau a chriced – a llawer mwy

Edward Bevan

“Byddai John wrth ei fodd ymhlith y dorf Gymreig yn dweud wrth bawb fod ganddo fe gyndeidiau o Gymru”