Dr Siwan Roberts

Dr Siwan Roberts

Ymagwedd ystyriol o Drawma at Iechyd Meddwl: A ddylsem roi llai o bwyslais ar ddiagnosis ac ystyried datrysiadau cymunedol?

Dr Siwan Roberts

Mae Dr Siwan Roberts yn fyfyrwraig PhD sy’n archwilio’r berthynas rhwng adfyd cynnar a datblygiad empathi mewn plant a rhieni