Dr Lucy Trotter

Dr Lucy Trotter

Tair gwers allweddol i brifysgolion y Deyrnas Unedig gan rieni sengl a oedd yn astudio yn ystod y pandemig COVID-19

Dr Lucy Trotter

Darlithydd yn Ysgol Addysg Prifysgol Aberystwyth sydd yn ystyried effaith pandemig COVID-19 ar rieni sengl oedd yn fyfyrwyr yn ystod y cyfnod