Dafydd Trystan

Dafydd Trystan

Rhaid gwneud cerdded neu seiclo – ac wedyn trafnidiaeth gyhoeddus – yn llawer haws

Dafydd Trystan

“Mae tipyn o waith i’w wneud, ond rwy’n ystyried fod llwyddo yn y gwaith yn rhan hanfodol o daclo’r argyfwng newid hinsawdd”