Dafydd Evan Morris

Dafydd Evan Morris

Les Barker yn darllen o lyfr ar lwyfan

Cofio Les Barker, “athrylith o fardd – Saesneg” feistrolodd y Gymraeg a’r gynghanedd

Dafydd Evan Morris

Un o dîm Tegeingl sy’n cofio “ffresni’i ddychymyg, cynhesrwydd ei lais dros gyfiawnder ac addewid cynyddol ei ddawn gynganeneddu”