Chris Davies

Chris Davies

Fy Hoff Raglen ar S4C

Chris Davies

Y tro yma, Chris Davies o Landrillo-yn-rhos ger Bae Colwyn sy’n adolygu Sgwrs Dan y Lloer