Catrin Lewis

Catrin Lewis

Carmel

Dau allan o dri yn troi trwyn ar 20mya

Catrin Lewis

Os ydy arolwg ITV yn gywir, mae’n deg dweud efallai nad yw’r cyhoedd a Llywodraeth Cymru yn gyrru i’r un cyfeiriad, nac ar yr un cyflymder
Gareth Miles

Teyrngedau i Gareth Miles fel ymgyrchydd, awdur a dramodydd â “byd-olwg eang iawn”

Catrin Lewis

“Mae’n newyddion trist iawn achos roedd Gareth yn un o’r rhai a osododd y sylfeini i Gymdeithas yr Iaith Gymraeg,” medd Dafydd Iwan

Steddfod yn “hollbwysig” wrth estyn cyfleoedd i ddysgwyr

Catrin Lewis

“Rydw i’n gwybod bod Maes D wedi bod yn fwrlwm ers i’r Eisteddfod agor ac mae yna ddysgwyr y Gymraeg yn heidio yma er mwyn cael y profiad …

Deiseb yn galw am brofion cartref ar gyfer ceg y groth

Catrin Lewis

“Rydw i jest yn credu ei bod hi’n hen bryd ein bod ni’n cymryd menywod o ddifrif”

Merched y Senedd yn mynnu cydraddoldeb

Catrin Lewis

“Rydyn ni’n gwybod fod llawer o waith i’w wneud o hyd i sicrhau Cymru gwbl gyfartal a chynhwysol”