Ben Screen

Ben Screen

Cyfieithu yn oes deallusrwydd artiffisal: Maes yn marw neu ddadeni hen broffesiwn?

Ben Screen

Ymateb i’r duedd gynyddol i gredu bod cymhwysedd cyfieithwyr wedi newid yn sylfaenol a bod sgiliau cyfieithu traddodiadol yn prysur fynd yn ddiangen