Bedwyr ab Ion Thomas

Bedwyr ab Ion Thomas

Clefydau Prin, Clefydau Prion, a Chwilio am Wellhad

Bedwyr ab Ion Thomas

Myfyriwr doethuriaeth yn y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau, Prifysgol Caerdydd, sy’n ceisio darganfod therapïau i drin clefydau niwroddirywiol