Aled Davies

Aled Davies

Tybed faint o blant Cymru ddysgodd am storïau’r Beibl trwy waith Elisabeth James?

Aled Davies

Bu farw Llywydd Anrhydeddus Cyngor Ysgolion Sul ac Addysg Gristnogol Cymru, Mrs Elisabeth James, ychydig ddyddiau cyn y Nadolig