Cysylltu â ni

Beth sy’n dda am y safle? Beth sy ddim cystal? Ydych chi wedi profi unrhyw anawsterau neu broblemau? Sut fyddech chi’n gwella’r wefan yn y dyfodol?

Os oes problem technegol, rhowch gymaint o wybodaeth â phosib i ni os gwelwch yn dda – er enghraifft, ar ba dudalen roeddech chi’n edrych ar y pryd; beth oeddech chi’n ceisio gwneud pan gafwyd y broblem; beth oedd y neges a ddangoswyd i chi, os oedd yna un.

Diolch – rydym yn gwerthfawrogi pob adborth.

Rhowch enw i ni plîs.

Mae angen cyfeiriad ebost dilys.

Nid oes rhaid rhoi enw a chyfeiriad, ond byddai’n ddefnyddiol er mwyn gallu cysylltu â chi. Ni chaiff eich gwybodaeth ei gyhoeddi. Wrth anfon y ffurflen rydych yn cytuno â’r telerau ac amodau.

Llenwch y ffurflen i gysylltu â ni.

[contact-form-7 id=”502985″ title=”Ffurflen gysylltu”]

Ffyrdd arall o gysylltu

Post

Cwmni Golwg
Blwch Post 4
Llanbedr Pont Steffan
SA48 7LX

Ymholiadau E-bost

Ymholiadau cyffredinol yn ymwneud â Golwg360: cymorth@golwg.com
Datganiadau i’r wasg / stori i Golwg360: gol@golwg.com
Hysbysebu swydd: ymholiadau@golwg.com
Hysbysebu: hysbysebion@golwg.com

Ffôn

01570 423529

Cylchgrawn Golwg

Gwybodaeth a chysylltiadau ar gyfer cylchgrawn Golwg