Cymorth i ddysgwyr / help for Welsh learners

Cylchgronau Cwmni Golwg = cymorth wrth ddysgu Cymraeg
Golwg Magazines = a helping hand as you learn Welsh


Lingo Newydd
– cylchgrawn deu-fisol ar gyfer Dysgwyr Cymraeg. Erthyglau diddorol, storїau, croesair a llawer o ddeunydd darllen wedi’i safoni a’i osod mewn adrannau yn ôl eich gallu. Mae’r fersiwn ar-lein, Lingo+, yn cynnwys traciau sain i bob erthygl hefyd.  Pris – £3     Tanysgrifiad blwyddyn – £18 (6 rhifyn print) neu £12 (Lingo+)

Cliciwch yma i danysgrifio.

Lingo Newydd – our bi-monthly magazine for those learning Welsh. Full of interesting articles, stories and news from Wales and further afield. Each article is colour coded with three levels of difficulty – so everyone can enjoy learning as they read. Lingo+, the online version, includes an audio track for each article.   Price – £3    Annual Subscription – £18  (6 issues) or £12 (for Lingo+)

Click here to subscribe.


Golwg
–  ein cylchgrawn wythnosol yn llawn erthyglau gwybodus am newyddion, materion cyfoes, portreadau, gwleidyddiaeth, chwaraeon a llenyddiaeth. Hefyd adran swyddi a chalendr digwyddiadau celfyddydol yn wythnosol. Golwg+ yw’r cylchgrawn ar-lein.   Pris – £2.50   Tanysgrifiad blwyddyn – £120.00 (50 rhifyn print) neu £96 (Golwg+)

Cliciwch yma i danysgrifio.

Golwg – our weekly news and current affair magazine full of up to the minute features and stories, profiles, politics, sport and culture. We also  have a jobs section and a calendar of events in every issue.  Golwg+ is the online version.  Price – £2.50     Annual subscription – £120.00  (50 print issues) or £96 (Golwg+)

Click here to subscribe.


Wcw a’i Ffrindiau
– comic ar gyfer plant cyhradd (hyd at 9 oed) yn llawn cymeriadau lliwgar, straeon, posau a chyfle i dynnu llun ac ennil gwobr yn rheolaidd. Mae Wcw hefyd yn cynnwys taflen cyfieithiad Saesneg o’r cynnwys i gyd ar gyfer rhieni a’r di-Gymraeg  Pris – £2.50 / £3   Tanysgrifiad blwyddyn – £25  (9 rhifyn)

Cliciwch yma i danysgrifio.

Wcw a’i Ffrindiau – our monthly comic for children up to 9 years old. Full of colourful characters, stories, puzzles and a chance to draw a picture and win a prize regularly. Wcw also includes a page by page English translation for parents / non-Welsh speakers Price – £2.50/£3    Annual subscription – £25  (9 issues)

Click here to subscribe.

Gwefan newyddion golwg360.cymru a Vocab yn ddefnyddiol i ddysgwyr!

Mae teclyn Vocab, sydd i’w ganfod ar frig pob tudalen ar wefan golwg360.cymru, yn cynorthwyo dysgwyr wrth ddarllen deunydd Cymraeg. Trwy droi’r teclyn ymlaen gallwch sgrolio’r cyrchwr llygoden dros y geiriau nad ydych yn gyfarwydd â hwy ac fe fydd y cyfieithiad Saesneg yn ymddangos i’ch helpu.

Cliciwch yma i fynd i’r hafan.

Welsh-language news website golwg360.cymru and the Vocab tool, perfect for Welsh Learners!

The Vocab tool, which can be found at the top of every Golwg360.com web page, helps learners to read fresh Welsh material every day. By turning the Vocab tool on, you can scroll the mouse cursor over any word that you are unfamiliar with and the English translation will appear.

Click here to visit homepage.