Cylchgronau Cwmni Golwg

Cylchgronau Golwg, Lingo Newydd ac Wcw a’i Ffrindiau

Golwg

Yr unig gylchgrawn newyddion a materion cyfoes wythnosol yng Nghymru a’r unig gylchgrawn newyddion Cymraeg.

Straeon gwreiddiol, erthyglau materion cyfoes, straeon nodwedd, celfyddydau a chwaraeon… a cholofnwyr dadleuol a difyr.

Ar gael bob dydd Iau yn eich siopau Cymraeg a siopau papur newydd, ac hefyd ar wefan newydd Golwg+.

Tanysgrifiwch i Golwg neu Golwg+

Wcw a’i Ffrindiau

Cylchgrawn lliwgar i blant rhwng 3 a 7, yn llawn o gymeriadau enwog a gwreiddiol, o Sali Mali a Rwdlan i Ben Dant a Dona Direidi, Twmff y Gath a’r Cwch Gwenyn.

Tanysgrifiwch i Wcw a’i Ffrindiau

Lingo Newydd

Y cylchgrawn Cymraeg syml i bobol sy’n dysgu Cymraeg. Erthyglau a straeon difyr mewn cylchgrawn hwyliog pob dau fis, gydag adran eirfa a gwahanol lefelau o ddarllen.

Mae’n cynnwys erthyglau am natur, bwyd, ffasiwn, materion cyfoes ac adloniant, a chyfweliadau gyda phobl diddorol o Gymru.

Tanysgrifiwch i Lingo Newydd

apGolwg a Lingo Newydd

Bellach mae modd i chi ddarllen fersiwn digidol o gylchgrawn Golwg a/neu Lingo Newydd ar eich dyfeisiadau symudol.

Mae modd prynu rhifynnau unigol o’r cylchgronau ar ffurf digidol, neu danysgrifio am gyfnodau o 3 mis, 6 mis neu blwyddyn, trwy ymweld ag app store Apple neu Google Play.

apGolwg ar gyfer dyfeisiadau iOS

apGolwg ar gyfer dyfeisiau Android

Manylion cysylltu cylchgronau Golwg

Ymholiadau cyffredinol: ymholiadau@golwg.com

Golygyddol: golygyddol@golwg.com

Hysbysebion: hysbysebion@golwg.com

Tanysgrifiadau/gwerthiant: Mair Jones – mairjones@golwg.com

Rhif ffôn y swyddfa: 01570 423529