Oriel: Dydd Llun yn yr Eisteddfod

Un o’r uchafbwyntiau ar y Maes ddydd Llun (Awst 7) oedd croesawu aelodau newydd i’r Orsedd

Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Ar eu ffordd i gael eu derbyn i’r Orsedd fore Llun (7 Awst).

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Croesawu’r wynebau newydd i’r Orsedd.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Myrddin ap Dafydd, yn croesawu’r aelodau newydd i’r Orsedd ar ei flwyddyn fel Archdderwydd, a hynny’n agos i’w gynefin.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Prysurdeb funud olaf y tu ôl i’r llenni.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Dewi Pws yn diddanu wrth ddisgwyl am orymdaith yr Archdderwydd a’i osgordd.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Rhys Iorwerth yn cael ei goroni.