Rhodri Evans

Rhodri Evans

Technoleg feicrosgopig!

Rhodri Evans

A all peiriannau moleciwlaidd helpu i ddeall a thrin afiechydon yn y dyfodol? Dyna gwestiwn Rhodri Evans, myfyriwr PhD Cemeg ym Mhrifysgol Manceinion