Rebecca Thomas a David Callander

Rebecca Thomas a David Callander

Golwg360
Darnau chwarae a rhan o fwrdd y gem

Cysgod y Gymraeg dros Westeros

Rebecca Thomas a David Callander yn egluro sut y gall gwybodaeth o’r Gymraeg eich helpu, efallai, i ddarogan diwedd Game of Thrones