Jon Morris, Elin Arfon, Nouran Khallaf, Mo El-Haj a Dawn Knight

Jon Morris, Elin Arfon, Nouran Khallaf, Mo El-Haj a Dawn Knight

Datblygu thesawrws y Gymraeg drwy dechnoleg

Jon Morris, Elin Arfon, Nouran Khallaf, Mo El-Haj a Dawn Knight

Mae’r ymchwilwyr wedi defnyddio adnoddau sy’n bodoli eisoes yn ogystal â defnyddio siaradwyr yr iaith er mwyn creu’r adnodd