Bwrdd yn gwrthod cynnig i gefnu ar enw Saesneg yr Wyddfa

Cynghorwyr yn anghydweld tros y mater, ac yn rhannu eu barn â golwg360

Golwg360