WCWCylchgrawn Wcw a’i ffrindiau

Co, co, co!

Tanysgrifia i Wcw a’i ffrindiau / Subscribe to Wcw a’i ffrindiau

Ymysg ffrindiau WCW mae Dewin a Doti, Peppa, Dona Direidi, Guto Gwningen a llawer mwy

£18 am 11 rhifyn (rhifyn Awst/Medi yn rhifyn dwbwl) / £18 for 11 issues (August/September bumper issue)

 

Tanysgrifio dros y ffôn neu ebost / Subscribe via phone or email

Os hoffech archebu a thalu dros y ffôn neu ebost:

01570 423529 neu   marchnata@golwg.com

Tanysgrifio trwy Ddebyd Uniongyrchol / Subscribe via Direct Debit

Lawrlwythwch y ffurflen debyd uniongyrchol i’w llenwi a’i phostio nôl i ni.

Download the direct debit form to complete and return to us.

Tanysgrifio trwy daliad ar-lein / Pay online for subscription

Gallwch dalu am danysgrifiad blwyddyn trwy ddefnyddio’r botwm PayPal isod (does dim rhaid i chi gael cyfrif PayPal, gallwch dalu â cherdyn banc).

You can pay for a year’s subscription by using the PayPal button below (you don’t need a PayPal account, you can use your normal debit/credit card).


WCW
Cofiwch roi manylion enw, cyfeiriad dosbarthu llawn a rhif ffôn yn y bocs ar dudalen talu PayPal.