Peredur Glyn

“Mae ieithwedd Tolkien wedi aros efo fi ac wedi dylanwadu lot ar sut dw i’n ysgrifennu, dw i’n siŵr”

Dynion yw’r broblem

Cris Dafis

“Mae gan y byd cyfan broblem. A dynion yw’r broblem. Dynion. Nid menywod trawsryweddol”
Mark Drakeford

Maes Awyr Caerdydd a Phont y Borth – Llywodraeth Cymru’n gwneud smonach o bethau

Huw Bebb

BEBB AR BOLITICS: Mae rhywun yn cael yr argraff weithiau nad yw Llywodraeth Cymru yn ystyried yr elfennau ymarferol wrth wneud eu penderfyniadau

Cofio J Elwyn Hughes – ‘Cymreigiwr o’r radd flaenaf’

Non Tudur

Dyma gyfle arall i fwynhau ysgrif bortread am yr ieithmon a’r hanesydd bro o Ddyffryn Ogwen, a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2015

Bois y Pizza – Ieuan Harry a Jes Phillips… Ar Blât

Bethan Lloyd

Perchnogion bwyty pizza Ffwrnes yng Nghaerdydd sy’n rhannu eu hatgofion bwyd yr wythnos hon

Dathlu Santes Dwynwen… yn hwyr

Francesca Sciarrillo

Mae colofnydd Lingo360 yn edrych ymlaen at baratoi rysait ramantus dros y penwythnos

Pont y Borth i ail-agor wythnos nesaf – ond i gau eto yn yr Haf ar gyfer mwy o waith trwsio

Cafodd y bont ei chau’n annisgwyl fis Hydref y llynedd, o ganlyniad i broblemau strwythurol oedd yn peri perygl i’r cyhoedd

Llywodraeth Cymru erioed wedi defnyddio Maes Awyr Caerdydd ar gyfer ymweliadau rhyngwladol

“Mae gwerth y maes awyr wedi plymio gan ddwy ran o dair, mae cwmnïau hedfan wedi tynnu allan, ac wedi disgyn ymhell y tu ôl i’w …

Sabri Lamouchi yw rheolwr newydd tîm pêl-droed Caerdydd

… ac mae Sol Bamba yn dychwelyd i’r clwb fel aelod o’r tîm hyfforddi

Beth am gystadlu yn Eisteddfod y Dysgwyr Gogledd Ddwyrain eleni?

Dach chi’n hoffi ysgrifennu, gwneud celf a chrefft, perfformio neu goginio?