Yn y dyddiau yn arwain at y gêm yn Twickenham, prin iawn oedd y cecru arferol, ond doedd ond rhaid edrych ar gyfryngau cymdeithasol i weld ymateb pobol i sylwadau Eddie Jones ar ôl y chwiban olaf.

Er hyn, ymhlith ei gwynion arferol roedd peth eiriau doeth gan brif hyfforddwr Lloegr. Roedd yr hyfforddwr profiadol yn llawn canmoliaeth am ddyfal barhad y Cymry, a galwodd ar gefnogwyr Cymru i fod yn garedig wrth eu hyfforddwr newydd.

Er iddo amddiffyn Wayne Pivac awgrymodd wrth newyddiadurwyr y gall cael tîm profiadol sydd ag 850 o gapiau fel Cymru hefyd weithio yn eu herbyn.

Rhaid i Pivac fod yn ddidrugaredd

Mewn gêm oedd â chwe chais, cerdyn melyn a cherdyn coch, gall Cymru ymfalchïo eu bod nhw wedi sgorio’r nifer uchaf o bwyntiau erioed yn Twickenham. Er hyn dyma’r tro cyntaf i Gymru golli tair gêm yn olynol yn y Chwe Gwlad ers 2007, ac mae’n rhaid gofyn a oes gan Eddie Jones bwynt? Ydy hi’n amser am newid? Ydy hi’n bryd i rai chwaraewyr gamu o’r neilltu?

Roedd chwe chwaraewr dros 30 yn dechrau yn erbyn Lloegr – Alun Wyn Jones (34), Ken Owens (33), Hadleigh Parkes (32), Leigh Halfpenny (31), Justin Tipuric (30), Dan Biggar (30).

Dim ond tri o chwaraewyr dros 30 oedd yn dechrau i Loegr.

Bydd 23 o chwaraewyr sydd yng ngharfan Chwe Gwlad Cymru eleni dros 30 oed erbyn Cwpan Rygbi’r Byd 2023. Dim ond wyth chwaraewr dros 30 oedd yng ngharfan Cymru yng Nghwpan y Byd y llynedd – y nifer uchaf erioed.

Dwi’n gyndyn i gymharu Wayne Pivac â Warren Gatland, ond ar sawl achlysur bu Warren Gatland yn ddidrugaredd gyda nifer o chwaraewyr fel Adam Jones, Mike Phillips a Jamie Roberts. Heb sôn am Brian O’Driscoll ar daith y Llewod yn 2013.

Enghraifft dda o hyn yw Ffrainc. Er iddyn nhw golli yn erbyn yr Alban, mae’n amlwg eu bod nhw ar y trywydd iawn. O’r 19 o chwaraewr di-gap yn y garfan wreiddiol, mae saith wedi ennill eu capiau cyntaf i Ffrainc yn y gystadleuaeth hyd yn hyn.

Mae Johnny McNicholl, Nick Tompkins a Will Rolwands eisioes wedi gwisgo’r crys coch am y tro cyntaf yn y bencampwriaeth – ond bydd nifer yn cwestiynu a ddylai mwy o chwaraewyr ifanc fod wedi cael y cyfle eleni.

Edrych tua’r dyfodol

Mae coronavirus wedi bod yn gysgod dros y bencampwriaeth eleni. Gêm Cymru yn erbyn yr Alban yw’r unig gêm fydd yn cael ei chwarae’r penwythnos yma. Ond mae’n bryd edrych ymhellach i’r dyfodol.

Pan benodwyd Wayne Pivac yn brif hyfforddwr, roedd hi’n amlwg iawn mai Cwpan y Byd 2023 yn Ffrainc oedd ei flaenoriaeth ond ar ôl y bencampwriaeth eleni, bydd ei sylw yn troi at y daith haf i Japan a Seland Newydd.

67 mlynedd ers i Gymru guro’r Crysau Duon ddiwethaf, dyma fydd y tro cyntaf i Wayne Pivac wynebu ei famwlad ers dechrau’n brif hyfforddwr Cymru. Wrth gwrs, ar ôl ein perfformiadau diweddar, fydd dim pwysau ar Gymru, a fydd neb yn disgwyl i ni guro Seland Newydd oddi cartref am y tro cyntaf erioed. Ond gan fod newid hefyd ymhlith tîm hyfforddi Seland Newydd, a’i dyma’r cyfle perffaith i Gymru arbrofi gyda’r hen a’r newydd?