Yr un yw maint y cae, uchder y pyst a siâp y bêl, ond gydag ystadegau yn dangos bod pob un o’r gwledydd ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad yn tan berfformio oddi cartref, faint o fantais sydd o chwarae gartref yn y gystadleuaeth?

Cymru v Ffrainc

Ar ôl colli yn Nulyn yn erbyn y Gwyddelod bydd Cymru yn wynebu’r Ffrancwyr yng Nghaerdydd y penwythnos yma. Er nad yw Ffrainc wedi ennill yng Nghaerdydd ers deng mlynedd, maen nhw wedi ennill 50% o’u gemau oddi cartref yn erbyn Cymru yn y Chwe Gwlad.

Mae Cymru hefyd yn un o’r gwledydd sy’n perfformio waethaf gartref, gan ennill 66% o’u gemau cartref yn y bencampwriaeth. Bydd y Ffrancwyr felly, ynghyd â chyn-hyfforddwr amddiffynnol Cymru Shaun Edwards, yn awyddus iawn i brofi pwynt y penwythnos hwn – yn enwedig ar ôl i Gymru guro Ffrainc o drwch blewyn yn rownd yr wyth olaf yng Nghwpan y Byd y llynedd.

Yr Eidal v Yr Alban

Dydy hi’n fawr o syndod mai’r Eidal yw’r wlad sy’n perfformio waethaf gartref ac oddi cartref yn y bencampwriaeth. Er hyn, mae’r Eidalwyr wedi curo’r Alban bum gwaith yn Rhufain yn y gystadleuaeth, gan gynnwys yn 2015 pan brofodd yr Eidal eu buddugoliaeth ddiwethaf yn y bencampwriaeth.

Dyma gyfle gorau’r Eidal, felly, ar ôl colli 24 o gemau yn olynol yn y Chwe Gwlad, i adfer peth hunan-barch, a phrofi eu bod nhw’n haeddu eu lle yn y gystadleuaeth.

Lloegr v Iwerddon

Yn ystadegol, Twickenham yw’r lle mwyf anodd i chwarae oddi cartref gyda Lloegr yn ennill 84% o’u gemau cartref yn y Chwe Gwlad. Iwerddon sy’n teithio yno’r penwythnos yma, ond nhw hefyd yw’r tîm sy’n teithio orau yn y gystadleuaeth gan ennill 56% o’u gemau oddi cartref.

Heb os, bydd y frwydr deuluol rhwng Andy Farrell, prif hyfforddwr Iwerddon, a’i fab Owen, capten Lloegr, yn un o uchafbwyntiau’r penwythnos, gyda’r tad yn ceisio efelychu llwyddiant y Gwyddelod ddwy flynedd yn ôl pan enillodd Iwerddon o 15-24 yn erbyn Lloegr yn Twickenham.

Ennill gemau cartref yn y Chwe Gwlad:

Lloegr: 84%

Iwerddon: 76%

Ffrainc: 74%

Cymru: 66%

Yr Alban: 40%

Yr Eidal: 20%

Ennill gemau oddi cartref yn y Chwe Gwlad:

Iwerddon: 56%

Lloegr: 54%

Cymru: 48%

Ffrainc: 48%

Yr Alban: 14%

Yr Eidal: 4%