Yr wythnos hon, Lleu Bleddyn, gohebydd golwg360 a Bro360, sy’n ystyried tacteg sy’n dod yn fwy poblogaidd yn y byd rygbi.

Roedd bron i 70,000 o bobol yn Stadiwm Principality i wylio Cymru yn trechu’r Eidal y penwythnos diwethaf. Ond er i Gymru sgorio pum cais, daeth yr ymateb mwyaf gan y dorf pan gamodd cyn-gapten Cymru, Sam Warburton i’r cae i ddod â dŵr i’r chwaraewyr.

Disgrifiodd Wayne Pivac e fel “un o arweinwyr mwyaf profiadol y byd rygbi”, ac mae’n amlwg fod y prif hyfforddwr newydd am fanteisio cymaint â phosib ar ei brofiad. Yn ogystal â bod yn negesydd cyson rhwng y tîm hyfforddi a’r pymtheg ar y cae, mae’r cyn-flaenasgellwr enillodd 74 o gapiau i Gymru yn gwneud tipyn mwy na lleddfu syched y chwaraewyr.

Ymgynghorydd ar ardal y dacl a’r amddiffyn yw ei deitl newydd, ac mae’n bosib y daw ei ddylanwad mwyaf pan fydd e ar yr ystlys yn cynnig gair o gyngor a dadansoddiad ar y pryd i’r chwaraewyr.

Jacques Nienabar – hyfforddwr a ddaeth yn ffisio

Wrth gwrs, dydy pâr o lygaid ychwanegol ar ochr y cae ddim yn rhywbeth newydd. Arferai Jaques Nienbar wneud hyn gyda Munster, ac yn fwy diweddar fel hyfforddwr amddiffynnol De Affrica. Er nad yw hyfforddwyr fel rheol yn cael mynd ymlaen i’r cae, gan ei fod wedi hyfforddi fel ffisio, roedd Jaques Nienbar i’w weld yn aml yng Nghwpan y Byd y llynedd yn siarad â’r chwaraewyr, a bron fel petai yn eu hyfforddi tra roedd y gêm yn cael ei chwarae.

Yr hyn sy’n gwahaniaethu Sam Warburton a Jaques Nienbar yw mai prin yw profiad y Cymro o hyfforddi, ond rhaid cofio iddo gael ei benodi gan Wayne Pivac, nid yn unig am ei sgiliau arweinyddol ond oherwydd ei ddealltwriaeth eang o’r gêm.

Os oes modd efelychu’r hyn roedd hyfforddwr amddiffynnol De Affrica yn ei wneud yn eu hymgyrch llwyddiannus yn Japan y llynedd, fe all brofi o fantais enfawr i Gymru. Er bod tair blynedd ers iddo chwarae i Gymru ddiwethaf, efallai y bydd Sam Warburton yn chwarae mwy o ran yn y Chwe Gwlad eleni nag yr oeddem erioed wedi’i ddisgwyl.