Llion Carbis gyda Mike Phillips
Ar ôl tri gem hynod o fywiog ond efallai nid llawn antur ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad, mae gobeithion y Cymry o ennill y gystadleuaeth yn fyw.

Ar ôl profi dechreuad heriol yn Nulyn, mae Cymru wedi cofrestru dwy fuddugoliaeth i gynnal yr  ymgais am oruchafiaeth.

Iwerddon 16-16 Cymru

Cafodd Cymru eu cosbi’n wael am ddechreuad swrth, yn sicr roedd y gêm yn dod ag atgofion nôl o’r golled i’r Gwyddelod yn 2014,  pan enillodd Iwerddon 26-3.

Heb amheuaeth, roedd Cymru mewn sefyllfa dorcalonnus yn colli o 13 pwynt ar ôl 28 munud. Serch hynny, yn nodweddiadol roedd Cymru wedi dangos y dyfalbarhad a’r cymhwysedd i adfer y gêm o grafangau colled.

Cymru 27-23 Alban

Yn wahanol i’r gêm agoriadol, roedd Cymru wedi llwyddo i ddechrau’n bwrpasol yn sgorio cais o fewn y munudau cyntaf y gêm. Fodd bynnag, roedd yr Alban wedi llwyddo i frawychu cefnogwyr Cymru gan fynd ar y blaen o 13-10.

Ond fe brofodd greddf a thalent Cymru yn ddigon i ormesu’r Albanwyr, gyda’r cochion yn llwyddo i sgorio dwy gais mewn cyfnod o saith munud.

Cymru 19-10 Ffrainc

Mae modd dadlau taw dyma oedd y perfformiad mwyaf perffaith. Er bod y nifer o gyfleoedd i sgorio yn gyfyngedig, roedd George North wedi dangos effeithlonrwydd arbennig i fanteisio ar ei unig gyfle ac roedd amddiffyn Cymru wedi llwyddo i wrthsefyll ymosodiadau  Ffrainc ar sawl achlysur.

Yn gyferbyniol i’r hanner cyntaf ble roedd Cymru’n rheoli’r meddiant, roedd yr ail hanner yn troi o gwmpas amddiffyn Cymru. Roeddent wedi gwneud yn eithriadol o dda ac yn amlwg roedd y tîm yn benderfynol i niwtralu’r bygythiad oedd gan ymosodwyr y Ffrancwyr.

Cryfder yn y sgrym

Un agwedd o chwarae Cymru sydd wedi profi’n llwyddiant eithriadol yw’r sgrym.  Cafodd nerth y sgrym ei adlewyrchu ym mherfformiad Cymru yn erbyn yr Alban, gyda’r gwrthwynebwyr yn methu â datblygu unrhyw deimlad o reolaeth.

Cafodd yr oruchafiaeth yma ei adlewyrchu unwaith eto yn erbyn Ffrainc, gyda sgrym Cymru yn rhoi sylfaen ddelfrydol i ddyfeisio ymosodiadau. Nid oedd Ffrainc yn medru cystadlu yn erbyn grym sgrym Cymru.

Yn sicr, roedd Gareth Davies wedi manteisio ar nerth Cymru ymysg y blaenwyr wrth iddo geisio torri drwy amddiffyn Ffrainc. Heb os nac oni bai, Gareth Davies oedd chwaraewr fwyaf bygythiol Cymru.

Wrth edrych ymlaen at gêm Lloegr, cawn yr argraff bod y sgrym yn mynd i fod yn agwedd arwyddocaol iawn, yn enwedig os ystyriwn ni awydd Lloegr i chwarae rygbi 10 dyn.

Mae’n bosib iawn taw mantais Cymru yn y sgrym fydd yn profi i fod yn ffactor tyngedfennol mewn gêm sy’n argoeli i fod yn dynn iawn.

Amddiffyn solet

Yn enwedig yn y ddwy gêm ddiwethaf, mae amddiffyn penderfynol Cymru wedi bod yn ffactor hollbwysig sydd wedi sicrhau’r fuddugoliaeth.

Am fwyafrif yr ail hanner yn erbyn Ffrainc, roedd gwrthwynebiad digymar Cymru wedi llwyddo i negyddu bygythiad y Ffrancwyr, fel y gwnaethpwyd yn erbyn yr Alban.

Cafodd yr ymdrech yma ei adlewyrchu gan gyfraniad allweddol  Sam Warburton a oedd yn edrych fel ei fod wedi ailddarganfod ei allu. Fe ddangosodd Warburton ei fod yn chwarae ar ei orau fel rhif saith.

Yn sicr roedd ei barodrwydd i frwydro yn ddihafal yn amlwg, ac fe gofnododd gyfres o daclau pwysig iawn. Dim ond Taulupe Faletau – seren y gystadleuaeth hyd yn hyn (dros Gymru) – oedd wedi llwyddo i gwblhau mwy o daclau.

Seren y gystadleuaeth hyd yn hyn

Wrth ystyried taw yr amddiffyn sydd wedi sefydlu canolbwynt llwyddiannau Cymru, nid yw’n syndod taw Taulupe Faletau sydd wedi serennu hyd yma yn y gystadleuaeth.

Fe ddangosodd weledigaeth arbennig yn erbyn yr Iwerddon i sgorio cais cyntaf Cymru yn 2016, ond mae cydnabyddiaeth a’r pwyslais yn cael ei osod arno am ei gyfraniad amddiffynnol.

Mae Faletau wedi cofnodi 53 tacl ac wedi methu dau yn unig yn y bencampwriaeth eleni. Ar gyfartaledd mae’r wythwr wedi cwblhau 17.66 tacl y gêm yn y gystadleuaeth.

O safbwynt ymosodol, mae Faletau wedi bod yn ffigwr hynod o ddylanwadol. Mae’r wythwr wedi cario’r bêl 27 o weithiau ac yn aml yn strwythuro’r sgrym.

Y ffordd ymlaen

Er bod amddiffyn Cymru wedi bod yn hynod o nodedig, mae yna dueddiad i ildio ceisiau ym munudau olaf y gêm. Cafodd hyn ei ddangos yn erbyn yr Alban a Ffrainc.

Y ffactor sydd wedi bod yn gyfrifol am hyn yw blinder, mae’r chwaraewyr wedi ymroi cymaint i’r gêm nad ydynt yn medru cynnal yr un dwyster erbyn y diwedd. Gall hyn fod yn broblem ddifrifol yn erbyn Lloegr, tîm sydd yn ceisio blino eu gwrthwynebwyr.

O dan arweiniad diwylliedig Eddie Jones, mae Lloegr wedi dangos yr awydd i chwarae ‘rygbi 10’dyn’ gan dagu’r gwagle, a blino gelynion ac yna yn chwarter olaf y gêm agor i fyny a thrafod y bêl yn bert.

Os yw strategaeth Lloegr yn llwyddiannus yn erbyn Cymru, yna mae’n debygol y bydd tueddiad Cymru i ildio’n hwyr yn parhau.

Felly, y datrysiad yma yw ceisio gwella’r stamina a ffitrwydd y chwaraewyr. Yn unol â hyn, mae rhaid defnyddio’r eilyddion yn gall.

Casgliad

Dw i’n meddwl bod digon gan Gymru i guro’r Eidal yn hawdd, felly’r brif her yw Lloegr. Heb amheuaeth, mae arweiniad newydd wedi ennyn brwdfrydedd ymysg y Saeson, ac ar ôl y golled fythgofiadwy yng Nghwpan y Byd, bydd Lloegr yn awyddus i ddial ar Gymru.

Yn sicr, mae’r gêm yn argoeli i fod yn un hynod o gorfforol, ond os yw Cymru yn llwyddo i ddangos yr un dwyster wrth ymosod ac ychydig mwy o greadigrwydd, yna dw i’n meddwl mai eu pencampwriaeth nhw fydd hi.