Bu cryn sôn ers peth amser bellach fod yr Elyrch wedi colli’u ffordd ers cwympo o Uwch Gynghrair Lloegr. Mae beth yn union yw’r “ffordd” honno yn agored i ddadl a thrafodaeth – ond rhan yn unig o’r drafodaeth honno oedd dan sylw y penwythnos hwn.

Oherwydd ar ôl bwlch o 23 o flynyddoedd, o’r diwedd, mae dau Gymro wedi chwarae ochr yn ochr â’i gilydd yng nghanol amddiffyn Abertawe yn y gynghrair, yn y gêm yn erbyn Huddersfield. Peth bach yn y darlun mawr, efallai. Ond i fi, fel cynifer o gefnogwyr yr Elyrch dw i’n siŵr, mae cael dau Gymro ochr yn ochr mewn rhan allweddol o’r cae wrth galon y tîm yn gwneud iddo deimlo cymaint yn fwy Cymreig.

Byth ers i Ben Cabango, y Cymro Cymraeg o Gaerdydd, dorri trwodd i dîm cynta’r Elyrch, dw i wedi bod yn aros bob wythnos i weld ei enw yn nhîm Steve Cooper. Ac wrth i Joe Rodon fod ma’s am dri mis ag anaf, dwi wedi bod yn aros i weld enwau dau Gymro ymhlith y pedwar yn y cefn ers cryn amser.

Ond fe ddigwyddodd e ddydd Sadwrn – Cabango a Rodon ochr yn ochr o’r diwedd. Y ddau Gymro diwethaf i fod ochr yn ochr yn yr amddiffyn yn y gynghrair oedd Kristian O’Leary, un o hyfforddwyr presennol yr Elyrch, a Christian Edwards – mewn gêm yn erbyn Peterborough yn 1997! Fe ddigwyddodd yng Nghwpan Carabao y tymor diwetha’ gyda Cian Harries a Brandon Cooper yn herio Crystal Palace – ond mae pawb yn deall, mae’n siŵr, fod y gwpan mor wahanol.

Roedd y cyn-gapten Ashley Williams yn un o hoelion wyth yr amddiffyn am gynifer o flynyddoedd nes ei fod yn anodd credu na chwaraeodd yr un Cymro arall yn ei ymyl – er bod Ben Davies, Neil Taylor a sawl un arall yn gefnwyr ymhlith y pedwar amddiffynnol. Ond dim un amddiffynnwr canol arall.

Pam nawr, felly? Wel, i fi, dw i’n meddwl bod Steve Cooper, rheolwr Abertawe a Chymro balch o Bontypridd, yn deall pwysigrwydd dewis Cymry y gall y cefnogwyr uniaethu â nhw – dim ond eu bod nhw’n ddigon da, wrth gwrs. Mae e’n sôn o hyd am wreiddiau Joe Rodon fel un o drigolion Llangyfelach a’r ffaith ei fod e’n gefnogwr brwd o dîm y ddinas ers blynyddoedd. Ac mae’n canu clodydd Ben Cabango yn gyson fel y bydd yntau, fwy na thebyg, yn dod yn chwaraewr pwysig yn y dyfodol.

Mae ambell reolwr o flaen Steve Cooper yn wfftio pwysigrwydd chwaraewyr o Gymru yn nhîm yr Elyrch. Unrhyw un yn cofio Paul Clement? Pan adawodd Neil Taylor y clwb am Aston Villa, gan adael y tîm heb yr un Cymro, fe ddywedodd fod rhaid i Abertawe ddefnyddio’r farchnad fyd-eang er mwyn cystadlu. Mae modd darllen ei sylwadau’n llawn fan hyn.

Iawn, efallai nad oedd yn bryd arbrofi wrth i’r Elyrch frwydro am eu lle yn yr Uwch Gynghrair, ond mae’n bosib y byddai taflu gwaed newydd i mewn i’r tîm wedi golygu mwy o angerdd, mwy o ‘ffeit’ a mwy o ddewrder wrth geisio osgoi’r gwymp. Fyddwn ni fyth yn gwybod, sbo…

Digwyddodd peth meddalu o dan Carlos Carvalhal, ac yntau i’w weld yn deall pam fod Cymry’n bwysig i Abertawe pan arwyddodd e Andy King (oedd yn nhîm Huddersfield ddydd Sadwrn) ar fenthyg. “Pe bawn i’n gefnogwr Abertawe ac yn croesawu chwaraewr fel fe, un sy’n Gymro ac sy’n chwarae i’r tîm cenedlaethol, byddwn i’n hapus iawn.”

Does dim dwywaith fod y gwymp i’r Bencampwriaeth wedi arwain at fwy o gyfleoedd i’r to iau o Gymry. Nid bod digon o Gymry o bell ffordd yn y tîm, ond dw i’n ffyddiog y gwelwn ni ragor wrth i’r tîm dan 23 lwyddo a ffynnu. Wedi’r cyfan, mae Graham Potter yn un arall o’r rheolwyr oedd yn gweld mai Cymry fyddai “dyfodol y clwb”.

Gadewch i ni floeddio enwau Ben Cabango a Joe Rodon hyd nes y daw’r dydd y bydd timau mawr yr Uwch Gynghrair yn eu denu nhw i ffwrdd. Mae Steve Cooper i’w weld yn deall eu harwyddocâd i’r cefnogwyr – tybed oedd Ryan Giggs yn eu gwylio fisoedd yn unig cyn Ewro 2020?